Taideoteos: Mustelmia-kirja (pelko)

Jonna Hyttinen, Kuvataiteilija

Olen Jonna Hyttinen, 24-vuotias kuvataiteilija Värtsilästä. Työskentelen pääasiassa käsite- ja valokuvataiteen parissa, joista käsitteellisyys näkyy erityisesti teosteni toteutustapojen moninaisuutena sekä sanoilla leikittelynä osana teoksia ja teostietoja. Tykkään keskittyä sattumaan ja virheisiin sekä usein huomiotta jääviin asioihin tehden epäolennaisesta olennaista ja merkityksettömästä merkityksellistä.

Mustelmia-teokseni lähtökohtina olivat virheet ja sattuma sekä sanapari mustelmia–muistelmia. Teos on paperipinoa muistuttavan kirja, jonka kukin sivu on valokopio edellisestä sivusta. Ensimmäisen sivun teksti Muistelmia katoaa kopioinnin seurauksena ja jäljelle jää vain alati muuttuvia mustetahroja. Nimi Mustelmia viittaa muun muassa näihin mustetahroihin sekä muistelmien ikävään luontoon. Mustetahrat voikin nähdä esimerkiksi pelon tahraamina muistoina koronapandemian ajalta.

Taiteilijan työhön liittynee varsinkin uran alkuvaiheessa aina epävarmuutta tulevaisuudesta. Pandemian aikana valmistuminen lisäsi itselläni epävarmuuden tunnetta, sillä siirtyminen yhteisöllisyydestä yksin työskentelyyn tapahtui niin yllättäen ja muutokset yhteiskunnassa olivat suuria. Huoli toimeentulosta ja terveydestä yhdistyi valmistumisen jälkeiseen mitäs nyt -ajatukseen. Vaikka koronapandemia on osittain lisännyt huolta, olen myös saanut sen myötä työskentelymahdollisuuksia, joita ei todennäköisesti olisi muuten tullut vastaan.